Slider 01 Slider 02 Slider 03 Slider 04
This is an example of a HTML caption with a link.

Activity Update

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2017

มีการแข่งขันรายการ Friendly Match ที่เมือง Akita ประเทศญี่ปุ่น เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการแข่งขันรายการ 2017 Asian Winter Game

More

Activity Update

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2017
ท่านผู้ว่าการกีฬาแห่งประเทศไทย
(นายสกล วรรณพงษ์) ได้ให้โอวาท กับนักกีฬาฮอกกี้น้ำแข็งทีมชาติ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ สำหรับการแข่งขัน 2017 Asian Winter Game
และ ม.ล. กฤษฎา เกษมสันต์
พร้อม ผ.อ.นิตยา เกิดจันทึก
ชี้แจ้งการเตรียมความพร้อมก่อนไป Sapporo, Japan

More

 

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2017
ม.ล. กฤษฎา เกษมสันต์ นายกสมาคม
กีฬาฮอกกี้น้ำแข็งแห่งประเทศไทย
พานักกีฬาทีมชาติกราบไหว้พ่อแก่
การกีฬาแห่งประเทศไทย
ก่อนเดินทางไปแข่งขันรายการ
2017 Asian Winter Game ที่ Sapporo, Japan

More

 

วันที่ 24 มกราคม 2017
ม.ล. กฤษฎา เกษมสันต์ นายกสมาคม
กีฬาฮอกกี้น้ำแข็งแห่งประเทศไทย พานักกีฬาฮอกกี้น้ำแข็งทีมชาติ
ไปกราบขอพรจากพระพรหมมังคลาจารย์ (ท่านเจ้าคุณธงชัย) เจ้าอาวาสวัดไตรมิตร
วิทยาราม ที่วัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร

More

2017 Asian Winter Game

2017 Asian Winter Game on 18-26 Febuary 2017 Sapporo, Japan

More

2017 Challenge Cup of Asia

2017 IIHF Challenge Cup of Asia on 7-23 March 2017 Bangkok, Thailand

More

SEA Youth Cup

Update Soon...

More